Tăng thu nhập cho người lao động từ chế biến hạt điều thô tư nhân

Thứ hai - 24/08/2015 11:43
Hiện Bình Phước có trên 150.000 ha điều, được phân bố ở khắp các huyện, thị, nhiều nhất là ở Bù Gia Mập, Bù Đăng… Từ lâu, cây điều đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, được xếp vào loại cây trồng công nghiệp