img1 img1 img1 img1 img1

Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh Bình Phước (trích điều lệ đại hội VII)
I. Chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân
          1. Chức năng
(1). Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.
(2). Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(3). Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.
2. Nhiệm vụ
(1). Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.
(2). Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.
(3). Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.
(4). Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
(5). Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.
(6). Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.
          II. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn
          1. Ban Xây dựng Hội
 * Chức năng: Giúp việc Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân cấp tỉnh về công tác cán bộ, tuyển chọn, bố trí, sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, đề bạt, quản lý cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan Hội Nông dân cấp tỉnh; Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ.
* Nhiệm vụ:
- Tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội các cấp.
- Hướng dẫn và tham mưu công tác Thi đua - Khen thưởng và kỷ luật trong hệ thống Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở.
- Kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội.
- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân và chức năng, nhiệm vụ của Hội; tham gia ý kiến phản biện các văn bản dự thảo khi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu.
- Tham mưu giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, nông dân.
- Tham mưu, hướng dẫn và phối hợp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp. Định hướng nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội.
- Thực hiện công tác văn phòng của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh.
- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quân sự cơ quan.
- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan.
- Tham mưu công tác tổng hợp, báo cáo.
- Tham mưu công tác tài chính; theo dõi và đề xuất về công tác quản trị đảm bảo các điều kiện hoạt động của cơ quan.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.
2. Ban kinh tế Xã hội
Chức năng: Tham mưu 3 phong trào thi đua của Hội; các chương trình phát triển kinh tế, xã hội do Hội thực hiện và phối hợp thực hiện.
* Nhiệm vụ: Tham mưu công tác điều hành hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, các chương trình phối hợp với các ngân hàng chính sách xã hội; ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Tham mưu, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nông dân.
- Tham mưu các nội dung, giải pháp về công tác quốc phòng - an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng trong cán bộ, hội viên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

3. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân
* Chức năng: Là đơn vị sự nghiệp, trực tiếp tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ; các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân.
*  Nhiệm vụ:
- Phối hợp tổ chức vận động nông dân ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tiến hành sản xuất thử nghiệm, phổ biến, thăm quan, tập huấn những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, công nghệ chế biến nông sản.
- Phối hợp tổ chức dạy nghề và giải quyết, tư vấn, giới thiệu việc làm; bồi dưỡng phát triển kỹ năng, kiến thức quản lý kinh tế, kinh tế hợp tác cho nông dân.
- Hợp tác với các tổ chức kinh tế, tín dụng để hỗ trợ vốn, cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; xây dựng các dự án và hợp đồng liên kết; xây dựng và thực hiện các dự án khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm, khuyến công.
- Thông tin tư vấn về thị trường, pháp luật cho nông dân, các chủ trang trại, hợp tác xã nông nghiệp…
- Tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
- Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay4,344
  • Tháng hiện tại59,671
  • Tổng lượt truy cập4,898,876
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây