img1 img1 img1 img1 img1

Bình Phước, dấu ấn 15 năm phát triển

Thứ hai - 24/08/2015 09:53
Ðầu năm 1997, tỉnh Bình Phước được tái lập. Thời điểm đó, Bình Phước là một trong những tỉnh hết sức khó khăn. Thu ngân sách toàn tỉnh chỉ đạt 176 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 197 USD/năm. Ðội ngũ cán bộ vừa thiếu, vừa yếu. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ quá nhỏ bé. Dân di cư tự do ngày càng đông. Ngành giáo dục - đào tạo thiếu hơn 1.200 giáo viên.
Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Bình Phước hôm nay đã có nhiều đổi thay, kinh tế- xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân đạt 12,33%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản giảm 1,6 lần; công nghiệp - xây dựng tăng gấp hơn bảy lần so với năm đầu tái lập. http://localhost/public/uploads/news/2012_05/246870104.jpg Ngã tư Đồng Xoài Sản xuất công nghiệp có chiều hướng phát triển khá tốt, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 đạt 5.685,9 tỷ đồng, tăng gấp hơn 46 lần năm 1997. Toàn tỉnh có gần năm nghìn trang trại và trở thành "thủ phủ" của cây cao-su, cây điều với diện tích 203.418 ha cao-su và 147.502 ha cây điều. Ðến nay, có 85% số hộ dân được sử dụng nước sạch, 91% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Ðường nhựa đến trung tâm xã đạt 94%. Năm 2011, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 700 nghìn USD, tăng 4,8 lần so với năm đầu tái lập tỉnh. Lượng khách du lịch đến Bình Phước tăng bình quân hơn 29%/năm, trong đó khách quốc tế tăng gần 34%/năm, khách nội địa tăng 29%. Kinh tế tập thể tiếp tục phát triển. Toàn tỉnh có 90 hợp tác xã, với 5.239 xã viên và tổng số vốn điều lệ 69.708 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 27,28 triệu đồng, gấp hơn mười lần so với năm 1997. Toàn tỉnh có tám khu công nghiệp với diện tích 5.244 ha, trong đó có bốn khu công nghiệp và một khu kinh tế cửa khẩu đi vào hoạt động hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh có hơn 3.200 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký gần 23 nghìn tỷ đồng, tăng gần 106 lần về số doanh nghiệp và 836 lần về số vốn đăng ký so với năm 1997. Toàn tỉnh có 86 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký hơn bảy trăm triệu USD. Thu ngân sách, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra, tốc độ tăng thu bình quân hằng năm gần 14%. Năm 2008, Bình Phước vui mừng khi được gia nhập vào "câu lạc bộ một nghìn tỷ đồng". Năm 2011, số thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng, tăng gấp gần 20 lần so với năm đầu tái lập tỉnh. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ vượt bậc. Toàn tỉnh hiện có 35 trường đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động văn hóa cơ sở được tổ chức rộng khắp, 100% số thôn, ấp đồng bào dân tộc thiểu số có nhà văn hóa cộng đồng. Tỷ lệ hộ nghèo từ 20% năm 1998, hiện nay giảm còn 6,94% theo chuẩn mới. Toàn tỉnh đã đưa 25/43 xã ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo còn 16,5%, giảm một nửa so với năm đầu tái lập tỉnh. Tỉnh đã quy hoạch, đầu tư trồng bốn nghìn ha cao-su để xây dựng Quỹ An sinh xã hội, đây là một việc làm có tính bền vững cho công tác giảm nghèo lâu dài của tỉnh. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố. Số lượng và chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên, số đảng viên kết nạp mới tăng đáng kể, trong đó, chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, là nữ và tuổi trẻ ở những nơi chưa có đảng viên. Hằng năm, có hơn 78% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; hơn 84% số đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong từng giai đoạn, Tỉnh ủy đều có chương trình đột phá về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút, phát triển nguồn nhân lực. Ðến nay, toàn tỉnh có 119 thạc sĩ, số có trình độ đại học, cao đẳng là 11.796 người. Cơ bản cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện đều đạt chuẩn, có 75% số cán bộ chủ chốt cấp xã đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ trong cấp ủy, chính quyền các cấp đạt hơn 14%. Thành tựu của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước được Ðảng và Nhà nước đánh giá cao. Năm 2003, lực lượng vũ trang và nhân dân Bình Phước vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Năm 2006, Bình Phước vinh dự đón nhận Huân chương Ðộc lập hạng nhì. Năm 2011, Bình Phước vinh dự được đón nhận Huân chương Ðộc lập hạng nhất. Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong 15 năm qua dù rất to lớn nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của tỉnh. Việc tổ chức thực hiện một số chương trình đột phá hiệu quả còn thấp. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của một số ngành, lĩnh vực trong sản xuất, kinh doanh hạn chế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Trình độ phát triển kinh tế và công nghệ thấp. Bình Phước vẫn là tỉnh nghèo trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết có hiệu quả; đầu tư phát triển văn hóa chưa tương xứng với yêu cầu phát triển... Phát huy thành tựu đã đạt được, Bình Phước đang nỗ lực phấn đấu cùng cả nước vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội với mục tiêu là: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế đi đôi với bảo đảm môi trường sinh thái, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trên các lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp ngày càng hiệu lực, hiệu quả; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2020 Bình Phước cơ bản hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu trên, gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, Ðảng bộ Bình Phước đang tập trung thực hiện ba chương trình hành động lớn là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh phát triển công nghiệp - dịch vụ; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực. Năm 2012, Bình Phước đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để trở thành một tỉnh có tốc độ phát triển nhanh ở miền Ðông Nam Bộ. Phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Ðảng bộ Bình Phước nguyện một lòng cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì một Bình Phước đổi mới, hội nhập và phát triển./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay179
  • Tháng hiện tại197,055
  • Tổng lượt truy cập6,087,779
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây