img1 img1 img1 img1 img1

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước Lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2013-2018)

Thứ hai - 24/08/2015 09:50
Trong 02 ngày 8-9/4/2013, tại Hội trường tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018. Về dự có đồng chí Nguyễn Hồng Lý-Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tấn Hưng-UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước-Chủ tịch Hội Đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Võ Đình Tuyến-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Trăm-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Sở, Ban, ngành, Đoàn thể trong tỉnh; lãnh đạo các Huyện, Thị ủy; các đồng chí cán bộ lão thành qua các thời kỳ; Hội Nông dân các tỉnh, thành bạn và 222 đại biểu về dự Đại hội.
Trong 02 ngày 8-9/4/2013, tại Hội trường tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018. Về dự có đồng chí Nguyễn Hồng Lý-Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tấn Hưng-UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước-Chủ tịch Hội Đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Võ Đình Tuyến-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Trăm-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Sở, Ban, ngành, Đoàn thể trong tỉnh; lãnh đạo các Huyện, Thị ủy; các đồng chí cán bộ lão thành qua các thời kỳ; Hội Nông dân các tỉnh, thành bạn và 222 đại biểu về dự Đại hội. Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VIII diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh đang nổ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2008-2013 đạt được những kết quả sau: http://localhost/public/uploads/news/2013_04/nth.jpg Đ/c Nguyễn Tấn Hưng Bí thư Tỉnh Ủy - Chủ Tịch HĐND tỉnh tặng bức trướng Đại hội cho Đ/c Nguyễn Thị Kim Nga chủ tịch HND tỉnh Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của Hội được các cấp Hội và cán bộ Hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu có tầm quan trọng hàng đầu và xuyên suốt mọi hoạt động của Hội. Chính vì vậy công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cán bộ, hội viên, nông dân luôn được các cấp Hội quan tâm chú trọng đã có nhiều chuyển biến tiến bộ đáng kể. Kết quả có 5.304.898 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng công tác xây dựng tổ chức Hội các cấp được đặc biệt quan tâm, nhất là công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội cơ sở, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên đã đạt được nhiều kết quả. Vận động hội viên, nông dân, bám sát Nghị quyết của TW Hội, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nắm bắt kịp thời nhu cầu nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân, các cấp Hội đã lựa chọn và tổ chức nhiều hoạt động mới, với phương thức thực hiện mới, làm cho hoạt động của Hội ngày càng thiết thực có chiều sâu, đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội lớn hơn, gắn kết và trở thành một bộ phận quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội ở địa phương, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích hợp, có hiệu quả, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 4 (khoá V)BCH TW Hội, bộ máy các cấp Hội được tập trung kiện toàn theo hướng tinh gọn, hợp lý, khoa học và hướng về cơ sở. Năm năm qua, có 9.439 lượt cán bộ các cấp được tập huấn bồi dưỡng qua 76 lớp học đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra hàng năm. Cử cán bộ dự đầy đủ các lớp học do Trung ương Hội và các ban, ngành TW triệu tập. Thông qua hoạt động, nhiệm kỳ qua đã kết nạp thêm 7.090 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 82.707 hội viên đạt tỷ lệ 74 % so với hộ nông nghiệp (đạt 98,6 % so với chỉ tiêu Đại hội VII đề ra), đến nay toàn tỉnh có 10 huyện, thị Hội, 111 cơ sở Hội, 869 chi và 3.473 tổ Hội. Công tác phát triển Đảng trong hội viên nông dân được chú trọng, trong nhiệm kỳ các cấp Hội đã bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét và kết nạp 568 cán bộ, hội viên ưu tú vào Đảng, nâng tổng số cán bộ, hội viên là đảng viên 4.311 người đang tham gia sinh hoạt Hội, phát huy vai trò của người đảng viên giúp cơ sở Hội vươn lên. Vì vậy chất lượng hoạt động của Hội cũng được nâng lên. Việc hướng về cơ sở, tập trung mọi nguồn lực cho cơ sở; các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung xây dựng tổ chức, sắp xếp chuyển đổi, thành lập các chi, tổ Hội phù hợp với yêu cầu sản xuất và theo ngành nghề để thuận tiện trong sinh hoạt hội viên; xây dựng được: 10.196 hội viên nòng cốt, cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc và đồng bào có đạo. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng được cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, các cấp Hội tổ chức thực hiện đi vào nề nếp, có ý nghĩa kinh tế-xã hội sâu sắc. Phong trào này thực sự đi vào cuộc sống, cuốn hút nông dân phát huy nội lực, hăng hái thi đua sản xuất, tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt, tạo sự chuyển biến quan trọng về cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Các cấp Hội luôn phát động và phối hợp cùng các ngành chuyên môn để đẩy mạnh phong trào nhằm khuyến khích nông dân phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng, đi đôi với công tác xoá đói giảm nghèo, hàng năm số hộ nông dân đăng ký và được xét công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm sau cao hơn năm trước; qua thực hiện phong trào đã có 125.601 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp, bình quân mỗi năm có từ 25.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi. Bên cạnh đó, công tác phối kết hợp với các ngành chức năng như: Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh…, tổ chức được 3.597 lớp tập huấn cho 257.251 cán bộ, hội viên và nông dân tham dự nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm; kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản, chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi mới, qui trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, khuyến cáo nông dân thực hiện các chương trình IPM, quản lý dịch hại tổng hợp FPR, chương trình sản xuất rau an toàn, trồng rau trong nhà lưới giúp nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất nâng cao thu nhập góp phần bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội vay vốn uỷ thác cho hộ nông dân nghèo, thành lập 617 Tổ tiết kiệm & vay vốn thông qua các chi, tổ Hội để giúp cho 24.038 lượt hộ nông dân được vay số tiền 370,438 tỷ đồng. Hướng dẫn cho hội viên nông dân lập 54 dự án quay vòng từ nguồn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm ( Dự án 120 kênh TW) và giúp cho 582 lượt hộ hội viên, nông dân vay được 930 triệu đồng để phát triển sản xuất, có công ăn việc làm thường xuyên. Thực hiện chủ trương thành lập xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động được 19 tỷ 038 triệu đồng, trong đó nguồn TW uỷ thác là 5 tỷ 010 triệu đồng, nguồn ngân sách địa phương vận động ủng hộ và cho mượn 14 tỷ 038 triệu đồng, đã giải ngân cho 2.497 lượt hộ vay, đây cũng là nguồn vốn quan trọng góp phần giúp cho nông dân, nhất là hộ nông dân nghèo, hộ cần vốn nhanh để đầu tư kịp thời mở rộng qui mô sản xuất. Để nguồn vốn được đầu tư hiệu quả, Ban Thường vụ tỉnh Hội quan tâm đến công tác dạy nghề cho nông dân. Công tác đào tạo nghề từng bước đã gắn với nhu cầu thị trường lao động, nhờ đó đã thu hút được nhiều lao động nông thôn tham gia học nghề. Trung tâm đã tổ chức mở được 260 lớp với 7.178 học viên theo học, trong đó có 6.595 học viên đã tìm được việc làm có thu nhập từ 2,5 đến 03 triệu đồng/ tháng. Phát huy tinh thần tương thân, tương trợ trong nông dân,các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống bằng cách hỗ trợ về giống, vốn, vật tư, kinh nghiệm sản xuất. Đã có 1.525 hộ nông dân khá, giàu giúp cho 2.786 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn vay, mượn không tính lãi với tổng số tiền là 8,942 tỷ đồng, 15.685 cây giống, 6.890 con giống, hàng trăm tấn phân bón các loại và hàng chục ngàn ngày công lao động, bằng hình thức này trong thời gian qua đã có hơn 5.000 hộ nông dân vượt qua cảnh đói nghèo, trong đó có hộ vươn lên khá, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh. Trong 5 năm qua các cấp Hội đã phối hợp vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Các phong trào được phát động và triển khai đến các chi, tổ Hội, địa bàn dân cư và gia đình hội viên, nông dân bàn bạc, giúp đỡ lẫn nhau trên tình làng nghĩa xóm, xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình nông dân văn hoá. Kết quả đã đóng góp số tiền 9,8 tỷ đồng, 75.655 ngày công lao động, hiến 125.654 m2 đất để xây dựng, làm mới, sửa chữa, nâng cấp 256,5 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 86,7 km kênh mương, lắp đặt 168 cống thoát nước… Với sự đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn có sự tham gia đóng góp của hội viên, nông dân trong những năm qua, đã làm bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi, đời sống nông dân tăng cao, vươn lên thoát cảnh đói nghèo và tiến tới khá, giàu, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Nông dân yên tâm, phấn khởi trước sự đầu tư và quan tâm của Đảng, nhà nước. Nhìn chung chất lượng hoạt động Hội Nông dân các cấp được duy trì và có bước phát triển cao hơn đầu nhiệm kỳ: tăng số tổ chức cơ sở chi, tổ Hội; thu hút nông dân vào Hội tăng về số lượng và chất lượng; tỷ lệ cơ sở Hội đạt danh hiệu vững mạnh tăng ; đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã củng cố về số lượng và chất lượng; các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân đề ra trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Trong những năm tới đất nước ta nói chung, tỉnh Bình Phước nói riêng tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biêt là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đồng thời nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển mạnh mẽ, cả chiều sâu và bề rộng; cuộc cách mạng khoa học, công nghệ và toàn cầu hóa kinh tế đang phát triển ngày càng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, thâm nhập ngày càng sâu vào hoạt động kinh tế-xã hội của cả nước, tác động trực tiếp đến sự phát triển, biến đổi của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Chính vì vậy, trước nhiệm kỳ 2013-2018 đề nghị Hội Nông dân các cấp cần “Đoàn kết, năng động,sáng tạo xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, là chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; Xây dựng Hội Nông dân vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất trong hành động, là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân, và công cuộc xây dựng nông thôn mới; tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao vai trò đại diện; chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Với những kết quả đạt được, tại Đại hội VIII Hội Nông dân tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2013-2018 đồng chí Nguyễn Tấn Hưng-UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh ủy thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh Bình Phước tặng bức trướng với dòng chữ “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển bền vững”; đồng chí Nguyễn Văn Trăm-Phó Bí thư-Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng; cũng tại Đại hội 15 tập thể và 20 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, giai đoạn 2008-2013; 04 cá nhân được BCH Hội Nông dân tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân, giai đoạn 2008-2013. Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018; đã bầu 12 đồng chí trúng cử vào Đoàn Đại biểu Hội Nông dân tỉnh đi dự Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018; tại phiên họp Ban Chấp hành lần thứ I đã bầu 13 đồng chí trúng cử vào Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, bầu chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nga tái đắc cử chức danh Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Văn Chơ và đồng chí Lê Khắc Nguyên tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch, đồng chí Phạm Kim Trọng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay736
  • Tháng hiện tại42,873
  • Tổng lượt truy cập6,232,209
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây