img1 img1 img1 img1 img1

Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2012

Thứ hai - 24/08/2015 11:20
Ngày 06 tháng 4 năm 2011, tại Hội trường khối vận huyện Đồng Phú, Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội quý I/2012, phương hướng nhiệm vụ quý II/ 2012; báo cáo kết quả triển khai dề án “Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020”. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Thanh Tuệ – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Dũng – PBT Thường trực Huyện ủy Đồng Phú; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị; đại diện Chủ tịch và Phó Chủ tịch 11 cơ sở Hội của huyện Đồng Phú.
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác xây dựng Hội và tổ chức các phong trào nông dân của các cấp Hội trong trong quý I/2012 có sự chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, hội viên nông dân được triển khai sâu rộng và có hiệu quả thiết thực; cán bộ, hội viên nông dân tuyệt đối tin tưởng vào những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng, của Hội. Công tác phối kết hợp với các ngành của các cấp Hội để chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần và ổn định phát triển sản xuất cho hội viên nông dân ngày càng được phát huy mạnh mẽ. Ba phong trào thi đua lớn của Hội được triển khai rộng khắp, được hội viên, nông dân tích cực tham gia. Kết quả trong quý các cấp Hội đã tổ chức được 1.820 cuộc tuyên truyền sinh hoạt với 49.685 lượt HVND tham dự; phát triển được 125 hội viên mới, củng cố 182 chi, 214 tổ Hội. Phối hợp với ngành nông nghiệp mở 93 lớp tập huấn, hội thảo KHKT cho 2.511 hội viên; phối hợp với Công ty Mono Energy lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt thực hiện mô hình trồng Ca cao xen Điều tại xã Đức Liễu huyện Bù Đăng (Mô hình điểm). Giải ngân 4 tỷ 260 triệu đồng từ nguồn vốn Qũy HTND cho 157 hộ vay đầu tư phát triển sản xuất (trong đó nguồn TW ủy thác là 3 tỷ 810 triệu đồng). Hội đã vận động các hộ SXKD, các chủ trang trại hỗ trợ bằng nhiều hình thức với tổng số tiền trị giá trên 375 triệu đồng, giúp đỡ cho 107 hộ nông dân có điều kiện sản xuất. Triển khai kế hoạch công tác đào tạo nghề năm 2012; tổ chức bế giảng cấp giấy chứng chỉ nghề cho 35 học viên; đào tạo chứng chỉ A tin học cho 13 học viên. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2012 các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp cùng chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức đi thăm chúc tết và tặng 9.702 phần quà trị giá 1 tỷ 140,97 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, cán bộ lão thành của Hội, các lực lượng vũ trang, các đồn biên phòng…Ngoài ra Tỉnh hội còn trực tiếp vận động các hộ NDSXKDG với số tiền là 34,250 triệu đồng thực hiện 120 phần quà chuyển đến các hộ HVND nghèo trong dịp Tết. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các vấn đề chính như: những thuận lợi và khó khăn trong công tác phát triển hội viên, xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, khó khăn về kinh phí trong việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân cơ sở …vv Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nga - Chủ tịch BCH Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị đã kết luận chỉ đạo hội nghị như sau: Về những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu thi đua nhất là chỉ chiêu phát triển hội viên, chỉ tiêu xây dựng QHTND thì Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh sẽ nghiên cứu, xem xét, có thể điều chỉnh sau kết quả 6 tháng đầu năm; về vấn đề khó khăn kinh phí tổ chức Đại hội Hội Nông dân ở cơ sở...Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ghi nhận và sẽ đề xuất, kiến nghị chính quyền địa phương các cấp. Ngoài nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2012 đã thống nhất trong báo cáo, đề nghị các cấp Hội cần lưu ý thực hiện tốt một số vấn đề sau: Một là: Các cấp hội cần tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động và sáng tạo hơn nữa, tìm ra nhiều cách làm mới hiệu quả để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nông dân. Nội dung tuyên truyền, cần lưu ý bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, Hội cần nhấn mạnh hoặc quan tâm nhiều đến những nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nâng cao vai trò chủ động trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của tổ chức Hội, nhất là ở cơ sở. Hai là: Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2012, phấn đấu đến hết quý II các chỉ tiêu đạt thấp nhất 55% trở lên so với kế hoạch năm 2012, đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp ưu tiên cho số cán bộ mới tham gia công tác Hội, tổ chức mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân. Ba là: Tiếp tục tập trung tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, thị nhiệm kỳ (2012-2017) theo kế hoạch. Lưu ý cần chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan để tổ chức thực hiện tốt hơn. Bốn là: Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, quan tâm hỗ trợ nông dân trong việc xây dựng và nhân rộng các tổ nông dân tự nguyện liên kết sản xuất, các mô hình làm ăn mới phù hợp với nhu cầu thị trường và quá trình đô thị hóa. Giúp nông dân tìm đầu ra cho hàng nông sản. Tích cực vận động nông dân tham gia học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, góp phần từng bước chuyển đổi cơ cấu lao động. Chủ động điều tra, khảo sát, tổng hợp số liệu các hộ hội viên nghèo để xây dựng kế hoạch giúp đỡ. http://localhost/public/uploads/news/2012_05/gbqi.jpg Toàn cảnh Hội nghị giao ban tại Đồng Phú *Về triển khai thực hiện Đề án “Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020” 1. Giao cho Văn phòng Hội Nông dân tỉnh chủ trì phối hợp các ban, bộ phận chuẩn bị các nội dung tham mưu cho Ban Thường vụ trong quá trình triển khai, thực hiện đề án, đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện. 2. Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị thực hiện một số nội dung sau: - Tổ chức tuyên truyền về vị trí, vai trò của Hội Nông dân trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới gắn với việc tuyên truyền thực hiện các nội dung trong Đề án tới từng chi, tổ Hội. - Nghiên cứu sâu, chủ động xây dựng kế hoạch và các nội dung trong Đề án đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương để nhận được sự tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất, trong đó chú ý tới việc gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện Đề án, vì đây là nhiệm vụ chung của tỉnh và đã xác định rõ trách nhiệm của các ngành. Hội Nông dân tỉnh khuyến khích và sẽ hỗ trợ về nội dung cho các đơn vị phối hợp với UBND huyện, thị xã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án. - Cung cấp bộ Đề án và chỉ đạo Hội nông dân các cơ sở căn cứ các nội dung có liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của nông dân. Làm đầu mối tổng hợp các đề xuất để báo cáo về Hội Nông dân tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết và thẩm quyền đề xuất của Hội Nông dân tỉnh. Đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện Đề án theo định kỳ 6 tháng và cuối năm về Tỉnh hội, trong đó chú ý những đề xuất, kiến nghị. Phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những khó khăn, chúng ta tin tưởng các cấp Hội và toàn thể hội viên nông dân trong tỉnh sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong quý II/2012.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay988
  • Tháng hiện tại61,260
  • Tổng lượt truy cập5,396,367
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây