img1 img1 img1 img1 img1

Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh Bình Phước ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn 2011-2016

Thứ hai - 24/08/2015 11:18
Sáng ngày 26/5/2011, tại Hội trường Sở KH&CN đã diễn ra Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2006-2010 và ký kết giai đoạn 2011-2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Thạch – PCT.UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh; Bùi Văn Quyền – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía nam Bộ KH&CN; Lý Sa Rinh – Phó Chánh Văn phòng đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh; Bà Nguyền Thị Kim Nga – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Ông Trần Văn Vân – Giám đốc Sở KH&CN cùng đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể, hội nông dân các huyện, thị xã và những nông dân điển hình trong việc ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất
Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở KH&CN là việc làm phù hợp với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước giao cho Hội Nông dân. Qua 5 năm phối hợp thực hiện chương trình hợp tác “tăng cường ứng dụng KH&CN phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006-2010”, hai bên đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và sự đóng góp của cán bộ hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Với phương châm “Đưa KH&CN đến tận nhà, để bà con không phải đi xa” và “Thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị”, chương trình hợp tác giữa hai bên trong 5 năm qua đã xây dựng và triển khai được nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, điển hình như: mô hình điểm chuyên sản xuất rau an toàn trong nhà lưới để phục vụ thị trường của Tổ trồng rau an toàn (5 thành viên) – Hội Nông dân P. Tân Thiện, TX. Đồng Xoài cho thu nhập 600-700 triệu/năm, với quy mô trên 1500m2/hộ; mô hình trồng cây măng tây xanh trên vùng đất cát pha Huyện Lộc Ninh với quy mô đạt trên 3ha và cho thu nhập ước đạt trên 50 triệu/ha/năm sau khi trừ đi các khoản chi phí; mô hình trồng hom tiêu sạch bệnh, mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất lúa nước hàng hoá cho nông dân trên địa bàn Huyện Lộc Ninh; mô hình ứng dụng KH&CN trong quy trình chăn nuôi bò sinh sản của Hội nông dân xã Quang Minh – Huyện Chơn Thành; hỗ trợ nông dân nâng cao kỹ năng khai thác thông tin KH&CN trên mạng Internet phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản… Hiệu quả của sự hợp tác giữa hai bên đã góp phần tích cực trong công tác xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, đặc biệt trong việc chủ động thực hiện các mô hình kinh tế của hội viên nông dân, từng bước đưa các hoạt động KH&CN đi vào đời sống và quá trình sản xuất kinh doanh. Hội nghị đã nghe đại diện Hội nông dân tỉnh trình bày Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở KH&CN giai đoạn 2006-2011 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; thông qua các báo cáo tham luận của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh và một số Hội nông dân, Hội viên nông dân điển hình trong việc ứng dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị, Ông Lý Sa Rinh – Đại diện Văn phòng Miền Nam của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đánh giá cao các kết quả mà chương trình hợp tác giữa hai bên đạt được trong thời gian qua, từ đó đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người nông dân. Qua đó, Đ/c kiến nghị trong thời gian tới, sự hợp tác giữa hai bên cần tập trung vào một số nội dung chính như: Tuyên truyền sâu rộng về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tới toàn thể hội viên nông dân; Vận động người dân tham gia phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, từ đó tạo ra được những giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất và chất lượng cao, ứng dụng tốt công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; Mở rộng và nâng cao đầu tư cho các mô hình có hiệu quả, đẩy mạnh tăng cường cán bộ khoa học kỹ thuật hỗ trợ cho người dân… Đánh giá về chương trình hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua, Ông Bùi Văn Quyền – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía nam Bộ KH&CN nhấn mạnh: Mặc dù Bình Phước là tỉnh mới tái lập, còn nhiều khó khăn về kinh tế và vốn nhưng với nỗ lực và sự quyết tâm của Hội Nông dân tỉnh và Sở KH&CN đã xây dựng và triển khai được nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN có hiệu quả cao. Theo Đ/c, trong thời gian tới cần phải nâng cao nhận thức rằng KH&CN cần phải phục vụ nông dân hiệu quả và thiết thực hơn nữa, Hội Nông dân cần chủ động đưa ra các dự án nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao vào hoạt động phối hợp. Bên cạnh đó, Đ/c cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua chúng ta đã liên kết tốt giữa 3 nhà: Nhà nước – Nhà khoa học và Nhà nông, trong thời gian tới cần phải liên kết tốt và chặt chẽ với nhà thứ tư là Doanh nghiệp để giải quyết cho nông dân vấn đề tiêu thụ nông sản. Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Bùi Văn Thạch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Nông nghiệp có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Phước và Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở KH&CN là thực sự có ích, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp - nông thôn của tỉnh. Để sự phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới có hiệu quả, Đ/c đề nghị: Phải cụ thể và thiết thực hoá Chương trình phối này, có giao ban định kỳ giữa hai bên để đánh giá những mặt đã làm được và rút kinh nghiệm; Hình thành được các dự án cấp vùng trong đó có sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành liên quan; Các đề tài dự án đã nghiệm thu của Sở KH&CN về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn phải được ứng dụng và chuyển giao cho nông dân; Lãnh đạo Sở KH&CN nên tham gia vào Ban chấp hành Hội Nông dân của tỉnh để sự phối hợp chặt chẽ hơn; trong thời gian tới Quỹ hỗ trợ phát triển KH&CN sẽ xem xét để hỗ trợ cho Hội Nông dân một số đề tài, dự án thuộc Chương trình phối hợp để góp phần giải quyết vấn đề về vốn. Bên cạnh đó, Đ/c cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai tốt Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020. http://localhost/public/uploads/news/2012_05/hoptac_hnd_skhcn.jpg Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ theo Hướng dẫn số 37/HD-HND-BKHCN ngày 18/01/2011 của Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân tỉnh triển khai chương trình ký kết hợp tác giai đoạn 2011 – 2016. Mục tiêu chính của chương trình hợp tác này là: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động hội viên nông dân trong toàn tỉnh tích cực ứng dụng các tiến bộ KH&CN để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế gia đình, tập thể, góp phần thực hiện CNH, HĐH đất nước và xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bình Phước; Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vị trí, vai trò của KH&CN, nâng cao trình độ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, kinh doanh và dịch vụ. Bùi Thanh Liêm – Sở KH&CN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay7,710
  • Tháng hiện tại70,225
  • Tổng lượt truy cập4,909,430
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây