img1 img1 img1 img1 img1

Hội Nông dân Bình Phước: Tuyên truyền để hội viên, nông dân thực hiện tốt Luật giao thông

Thứ sáu - 22/07/2016 09:35
Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông và Nghị quyết 88/CP của Chính phủ, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành xây dựng Kế hoạch triển khai sớm và chỉ đạo cho các cấp Hội Nông dân chủ động trong việc tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân những quy định về Luật Giao thông đường bộ và văn hóa giao thông.
Hàng năm, Hội các cấp đều tổ chức ký kết giao ước thực hiện các nội dung thi đua về công tác Hội, phong trào nông dân. Những nội dung được ký kết gồm: Tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với lực lượng vũ trang, công an, biên phòng ở địa phương; thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tuyên truyền các biện pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông… tới toàn thể cán bộ, hội viên và nông dân. Hội Nông dân tỉnh cũng đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp số 02/CTPH-HND- BATGT ngày 31/10/2013 về đẩy mạnh công tác giáo dục, vận động “Nông dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” với Ban An toàn giao thông của tỉnh. Trên cơ sở các nội dung đã được ký kết, hàng năm Hội Nông dân tỉnh đều xây dựng kế hoạch thực hiện và chọn từ 3 đến 4 điểm có mật độ dân cư đông, có đường quốc lộ đi qua và những nơi thường xảy ra tai nạn giao thông làm điểm tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Những năm qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai bám sát tình hình thực tế của địa phương để tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, nhân dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Đồng thời phối kết hợp cùng với công an, các ban, ngành, đoàn thể triển khai tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho cán bộ, hội viên, nông dân. Vận động mọi người, mọi nhà nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đường thủy khi tham gia giao thông; tự nguyện đăng ký cam kết “Gia đình không có người vi phạm Luật Giao thông đường bộ”. Tuyên truyền thực hiện các văn bản về ATGT như: Nghị quyết số 88 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT”; Nghị định số 71 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Chỉ thị số 12 Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn nghiêm trọng trong hoạt động vận tải; Kế hoạch số 21 của UBND tỉnh Bình Phước về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2014 với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”… Ngoài ra, các cấp Hội còn tập trung triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông” với chủ đề: Quy tắc giao thông đường bộ, tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe; phòng, chống uống rượu bia đối với lái xe, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện. Các quy định về điều kiện đảm bảo ATGT trong hoạt động chở khách qua sông, vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ cứu sinh. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tới các chi, tổ Hội, cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông rộng rãi trong cộng đồng dân cư, chi, tổ Hội nhằm làm chuyển biến một cách sâu sắc ý thức trách nhiệm của mọi người khi tham gia giao thông. Bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả như: Tuyên truyền trực tiếp qua các Hội nghị giao ban, sơ, tổng kết, các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; tuyên truyền miệng, sử dụng thông điệp, pa nô, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm ảnh; tổ chức Hội thi… Đặc biệt là hình thức kết hợp cùng đài truyền thanh ở các địa phương, trên hệ thống loa phát thanh của các xã, phường để tuyên truyền một cách sâu rộng. Kết quả, 5 năm qua các cấp Hội đã chủ động tổ chức được 1.075 cuộc tuyên truyền, sinh hoạt với 120.736 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Qua việc kiểm tra về công tác trật tự an toàn giao thông trên các địa bàn dân cư, tuy số vụ vi phạm trật tự ATGT có giảm nhưng theo đánh giá chung, ở các trục lộ chính, nơi có rất đông người qua lại vẫn còn để xảy ra nhiều vụ. Nhìn nhận riêng thì số vụ vi phạm trật tự ATGT, nông dân chiếm tỷ lệ ít, hầu hết các vụ vi phạm gây ra tai nạn, đa số là thanh thiếu niên và học sinh gây rối trật tự, thậm chí đua xe, uống rượu bia gây ra tai nạn, thậm chí dẫn đến tử vong, tài sản hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ban ATGT, đội tuyên truyền phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức được 30 lớp tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông với 8.462 lượt người tham gia. Lựa chọn được 38 cơ sở Hội làm điểm để tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ kết hợp với triển khai Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật hòa giải ở cơ sở với 5.186 người tham gia. Đồng thời, thông qua các cuộc họp Ban Chấp hành, hội nghị giao ban công tác Hội hàng tháng của các huyện, thị Hội với cơ sở, các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, ngoài việc triển khai các mặt công tác Hội và phong trào nông dân còn thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền về: Chương trình mục tiêu 5 giảm, Luật Giao thông đường bộ, các qui tắc ứng xử khi tham gia giao thông, vận động khuyến cáo các bậc cha mẹ là hội viên, nông dân nên đội mũ bảo hiểm cho trẻ em đảm bảo an toàn cho trẻ khi xảy ra tai nạn giao thông được đông đảo Hội viên, nông dân hưởng ứng thực hiện. Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật trong đó có Luật Giao thông đường bộ, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng và thành lập được 6 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Với tổng số 300 thành viên tham gia ở Hội Nông dân các huyện: Bù Gia Mập, thị xã Phước Long, Chơn Thành và thị xã Đồng Xoài. Các câu lạc bộ thường xuyên duy trì sinh hoạt định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các quy định khi tham gia giao thông… Nhờ đó, nhiều năm qua không có trường hợp cán bộ, hội viên nào vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông. Các cấp Hội đã phân công 185 hội viên, nông dân tham gia vào 114 mô hình câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” do Hội Cựu chiến binh ở các cơ sở thành lập. Mục đích là để tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước gắn với việc tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên nhằm nâng cao ý thức chấp hành và tham gia giao thông một cách có văn hóa. Qua 05 năm thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, các cấp Hội và hội viên, nông dân đều luôn nêu cao vao trò, trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, hàng năm đều chủ động xây dựng kế hoạch sát với tình hình địa phương. Việc tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết để đánh giá chất lượng hoạt động của các đơn vị và khắc phục hạn chế, yếu kém cũng được thực hiện thường xuyên. Qua đó còn để biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 02/CTPH-HND-BATGT về đẩy mạnh công tác giáo dục, vận động “Nông dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. Đồng thời, Hội đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Có thể thấy, bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú đã đem lại những hiệu quả tốt. Đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của hội viên, nông dân; đồng thời còn huy động được nhiều lực lượng tham gia và được sự ủng hộ nhiệt tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, hoạt động tuyên truyền ATGT trong thời gian qua rất thiết thực và hiệu quả. Hải Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay624
  • Tháng hiện tại42,761
  • Tổng lượt truy cập6,232,097
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây