img1 img1 img1 img1 img1

BTV Hội Nông dân tỉnh thăm và làm việc với HND thị xã Phước Long

Thứ ba - 20/09/2016 08:35
Ngày 09/9/2016, tại UBND xã Long Giang - thị xã Phước Long, Hội Nông dân tỉnh làm việc với Hội Nông dân thị xã Phước Long và Hội Nông dân 07 xã, phường thuộc thị xã Phước Long để đánh giá tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm; đồng thời, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của thị xã và 07 cơ sở trong thời gian tới.
Đến dự buổi làm việc có đồng chí Đào Thị Lanh – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Trần Quang Minh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phước Long, đồng chí Phạm Kim Trọng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chơ – Phó Chủ tịch Phụ trách lĩnh vực kinh tế, xã hội; Trưởng các ban, đơn vị: Kinh tế, Tuyên Giáo, Văn phòng, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân. Trưởng Ban Dân vận, kiêm Chủ tịch UBMTTQ VN thị xã Phước Long; Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã Long Giang. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã Phước Long. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Nông dân 07 cơ sở trên địa bàn thị xã. Hội Nông dân tỉnh đánh giá rất cao sự quan tâm, lãnh đạo kịp thời, thường xuyên, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền thị xã đối với hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn thị xã, cũng như sự phối hợp tích cực của các phòng, ban, đoàn thể thị xã đã giúp cho hoạt động của Hội Nông dân thị xã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Thường trực tỉnh Hội cơ bản thống nhất với kết quả hoạt động thời gian qua, những khó khăn, tồn tại, cũng như những phương hướng, đề xuất trong thời gian tới của các đơn vị. Ngoài ra, đề nghị Ban Thường vụ thị Hội và các cơ sở tiếp thu các ý kiến trao đổi, đóng góp tại buổi làm việc, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm, cách làm cụ thể đối với những việc mới, việc làm hay, từ đó có giải pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và hỗ trợ hội viên trong thời gian tới. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân thị xã Phước Long trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới, biết chọn các công việc trọng tâm và phù hợp với công tác Hội và phong trào nông dân của thị xã để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đem lại những kết quả rất thiết thực, góp phần hoàn thành sớm phần lớn các chỉ tiêu thi đua năm 2016. Tỉnh Hội đánh giá cao việc tổ chức các đoàn thăm quan, học tập kinh nghiệm của Hội Nông dân thị xã đây là việc làm nổi bật, hiệu quả, giúp cho cán bộ, hội viên tiếp cận nhanh các công nghệ mới, mô hình hay có thể áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế. Phong trào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo, công tác vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân được Hội Nông dân thị xã quan tâm và thực hiện đạt những kết quả rất cụ thể. Trong thời gian qua, Hội Nông dân thị xã đã phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất với Thị uỷ, UBND thị xã trong việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án 192, công tác tập huấn, hướng dẫn cho các xã, phường, công tác vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân. Cũng tại buổi làm việc đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã trả lời những đề xuất, kiến nghị, chia sẻ những khó khăn với Hội Nông dân thị xã và các cơ sở. Đồng thời nhấn mạnh thu hút hội viên nông dân là nhiệm vụ chính trị của Hội Nông dân các cấp. Đề nghị Hội Nông dân thị xã Phước Long rà soát lại chính xác số hộ nông nghiệp trên địa bàn, tìm những giải pháp cụ thể phát triển hội viên trong thời gian sắp tới, nâng cao, đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, thu hút nông dân vào Hội. Cần nắm chắc số lượng hộ hội viên nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, phải có danh sách, địa chỉ cụ thể để có hướng đề xuất, tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ hội viên nghèo phát triển sản xuất, thoát nghèo. Chủ động xây dựng các đề án cụ thể, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền giao trực tiếp một số đề án phát triển kinh tế - xã hội cho Hội Nông dân phụ trách thực hiện. Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân thị xã Phước Long và các cơ sở trong thời gian tới tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chọn một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt theo tinh thần Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Hội. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, khẳng định vai trò của tổ chức Hội để tăng cường các nguồn lực hỗ trợ hội viên nông dân, từ đó xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Thực hiện ngay việc xây dựng mô hình chi hội, tổ hội theo nghề nghiệp, Hội Nông dân thị xã trực tiếp cùng cơ sở và chi hội tìm ra khó khăn và hướng tháo gỡ từ đó ra quyết định thành lập, hướng dẫn sinh hoạt cho các chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Đồng thời tiến hành kiểm tra thường xuyên, có báo cáo đánh giá làm tiền đề nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Đây cũng là cơ sở để phát triển thành các tổ hợp tác, hợp tác xã theo định hướng chung hiện nay của Trung ương Hội, của Tỉnh uỷ. Tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình tư tưởng của hội viên nông dân. Đề nghị Hội Nông dân thị xã và cơ sở ngoài các nhiệm vụ tuyên truyền thường xuyên cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về Chủ trương phát triển kinh tế hợp tác và về việc Hội Nông dân trực tiếp tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Quyết định số 673 của Thủ trướng Chính phủ. Tăng cường vận động nông dân liên kết hợp tác sản xuất, từng bước thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã để tiếp cận các nguồn vốn, thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Triển khai đồng bộ, thống nhất ở các cấp Hội kế hoạch tuyền truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn theo Nghị quyết số 27 của Trung ương Hội và Kế hoạch số 53 của Hội Nông dân tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân thông qua các hoạt động hỗ trợ mua phân bón trả chậm, hỗ trợ vay vốn. Tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng của hội viên nông dân, phát huy sức mạnh nội lực trong nông dân đóng góp cho quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hội Nông dân thị xã tổng kết các mô hình kinh tế có hiệu quả theo mẫu hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh, quản lý các mô hình bằng hồ sơ để giới thiệu, nhân rộng cho nhiều hội viên thăm quan, học tập kinh nghiệm. Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua theo Nghị quyết Đại hội, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Triển khai việc ký kết chương trình với các ngân hàng trên địa bàn để hỗ trợ hội viên vay vốn. Đồng thời, làm tốt công tác uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị theo hướng: phát huy vai trò của nông dân trong giám sát xây dựng nông thôn mới, hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; khảo sát ý kiến của hội viên nông dân về một số chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động tham mưu UBND thị xã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn theo Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh. Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Minh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phước Long cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh Hội tới Hội Nông dân thị xã Phước Long trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Hội Nông dân thị xã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và cố gắng khắc phục những thiếu sót, hạn chế còn tồn tại. CTV Thanh Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay4,361
  • Tháng hiện tại31,490
  • Tổng lượt truy cập4,870,695
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây