img1 img1 img1 img1 img1

Khai mạc Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 9 (khóa VI): Đồng chí Lương Quốc Đoàn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN

Thứ tư - 29/06/2016 07:57
Sáng ngày 28.6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã khai mạc Hội nghị lần thứ 9 (khóa VI). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Lại Xuân Môn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có nguyên Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý; đại diện các ban của Đảng, Văn phòng Chính phủ, cùng trưởng, phó các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội.
Tham dự hội nghị có nguyên Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý; đại diện các ban của Đảng, Văn phòng Chính phủ, cùng trưởng, phó các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội. Hội nghị sẽ xem xét các nội dung: Dự thảo Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; Dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN (khóa IV) về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội NDVN góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Sáu tháng đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở; tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn do thời tiết cực đoan rét đậm, rét hại, băng giá, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; cá chết bất thường tại 4 tỉnh ven biển Bắc miền Trung… Cùng nhiều giải pháp giúp nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống của hội viên, nông dân; năng suất, sản lượng nhiều sản phẩm nông nghiệp tăng, giá trị xuất khẩu toàn ngành tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Công tác tuyên truyền tiếp tục đổi mới, hình thức phong phú, đa dạng; tập trung tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt tỷ lệ cao. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp kịp thời kiện toàn. Chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ Hội có chuyển biến tích cực, theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất, nâng cao đời sống của hội viên. Hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân, xây dựng kinh tế tập thể đạt hiệu quả thiết thực. Vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân được phát huy. Ba phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục phát triển, trọng tâm là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả cao được nhân rộng. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động trên 6 triệu hộ nông dân đăng ký phấn đấu danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 100% kế hoạch năm. Đồng thời, tích cực vận động hội viên, nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo” và tương trợ, giúp đỡ trên 57.600 lượt hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, vật tư nông nghiệp, công lao động với giá trị trên 100 tỷ đồng để giúp họ vươn lên thoát nghèo. Để hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, các cấp Hội đã chủ động phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cơ khí, điện và các nghề tiểu thủ công nghiệp cho trên 1,7 triệu lượt hội viên, nông dân; xây dựng 5.170 mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản… Trung ương Hội và 45 tỉnh, thành Hội đã ký chương trình phối hợp với Công ty TNHH Enzyma Việt Nam về sử dụng chế phẩm sinh học BiOWish trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bảo quản nông sản. Sáu tháng cuối năm, các cấp Hội tiếp tục đổi mới có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hoàn thiện đề cương Đề án “Xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế”. Xây dựng và triển khai Đề án “Hội Nông dân Việt Nam liên kết với doanh nghiệp đào tạo nghề cho nông dân và nông dân dạy nông dân”; Triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp. Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; phối hợp đào tạo nông dân kiến thức hội nhập khi Việt Nam chính thức tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); Tập trung xây dựng các mô hình liên kết hợp tác giữa nông dân với nông dân và nông dân với doanh nghiệp về sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến, tiêu thụ nông sản an toàn vệ sinh thực phẩm; Tổ chức cho nông dân ký cam kết “Nói không với thực phẩm bẩn”... Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội giữ chức Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018. Đồng chí Lương Quốc Đoàn đã trúng cử với 98,7% đại biểu dự hội nghị biểu quyết tán thành. Ban Chấp hành Trung ương Hội cũng tổ chức chia tay 09 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội chuyển công tác và nghỉ chế độ. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Lại Xuân Môn mong muốn các đồng chí tiếp tục tham gia đóng góp cho Ban Chấp hành Trung ương Hội về công tác Hội, phong trào nông dân và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản trình tại Hội nghị. Tập trung vào nội hàm “nông dân là chủ thể” như Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã xác định: “Nông dân là chủ thể của quá trình phát triển, xây dựng NTM” và Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: “Xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp nông dân, chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM”. Đề xuất các giải pháp để Hội Nông dân Việt Nam đóng vai trò trung tâm liên kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân trong phát triển các hình thức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Những khó khăn, thuận lợi và thời cơ, thách thức gì đang đặt ra đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đối với công tác Hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế… Cổng thông tin Trung ương Hội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay545
  • Tháng hiện tại44,250
  • Tổng lượt truy cập6,173,191
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây