img1 img1 img1 img1 img1

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN HUYỆN CHƠN THÀNH NHIỆM KỲ 2012 - 2018

Thứ sáu - 18/05/2018 15:06
Ngày 4/5/2018, Hội Nông dân huyện Chơn Thành đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Về dự đại hội có bà Đào Thị Lanh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện, cùng 115 đại biểu, đại diện cho 6.321 hội viên nông dân trong toàn huyện về dự Đại hội. Xin giới thiệu một số kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân huyện Chơn Thành nhiệm kỳ 2012 - 2018..
Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Chơn Thành Khoá IV - Nhiệm kỳ (2018 - 2023) ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Chơn Thành Khoá IV - Nhiệm kỳ (2018 - 2023) ra mắt Đại hội
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự giúp đỡ trực tiếp về chuyên môn của Hội Nông dân tỉnh Bình Phước, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, hội viên nông dân huyện Chơn Thành đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thử thách; tranh thủ khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, đoàn kết, thi đua thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, là một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc trong mọi mặt công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Công tác tuyên truyền được Hội Nông dân huyện quan tâm thực hiện, Hội Nông dân huyện đã đổi mới linh hoạt nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với từng nhóm nông dân: tuyên truyền thông qua các buổi chuyển giao khoa học - kỹ thuật, sinh hoạt các Câu lạc bộ nông dân; cấp phát Bản tin Nông dân Bình Phước; mua và đọc báo, tạp chí của Hội; tổ chức các hội thi từ huyện đến cơ sở… Trong đó, đã tập trung tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội nông dân các cấp; giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Bên cạnh đó, việc nắm bắt tình hình, tâm trạng, diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nông dân được các cấp Hội trên địa bàn huyện chú trọng thực hiện, nhất là những băn khoăn, bức xúc của nông dân về thu hồi đất, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp. Kết quả trong nhiệm kỳ đã tổ chức tuyên truyền được 11.230 cuộc với 522.607 lượt hội viên nông dân tham dự, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức cách mạng, cổ vũ và khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự vươn lên, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước.
Cán bộ, hội viên nông dân huyện Chơn Thành đã phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thử thách; tranh thủ khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của huyện, đoàn kết, thi đua thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật về công tác phát triển hội viên, trong nhiệm kỳ 2012-2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã vận động được 2.156 hội viên  tham gia sinh hoạt Hội (Năm 2012: 487 hội viên; Năm 2013: 505 hội viên; 2014: 433 hội viên; 2015: 228  hội viên; 2016: 315 hội viên; 2017: 188 hội viên). Tổng số hội viên toàn huyện là 6.321 hội viên, tăng 729 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng hội viên tiếp tục được nâng cao, đến cuối nhiệm kỳ có 1.363 hội viên nòng cốt, 506 hội viên là đảng viên; Chi Hội và tổ Hội thường xuyên được củng cố; có 56  hội viên ưu tú được kết nạp Đảng, đến nay có 506  hội viên là đảng viên, tăng 104 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn huyện đang quản lý là 3.558.083.000 đổng (TW: 200.000.000 đ; tỉnh: 1.370.000.000 đ; huyện 600.000.000 đ   xã 1.167.083.000 đ) giải ngân cho 226 hộ. Các dự án vay vốn Quỹ HTND dang phát huy hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn huyện.
Thành lập được 2 chi hội nghề nghiệp, 9 tổ hội nghề nghiệp với tổng số 143 hội viên tham gia; xây dựng được 27 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng kinh tế tập thể trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Tính đến ngày 31/12/2017 Hội Nông dân toàn huyện đang quản lý 47 tổ TK&VV do Ngâm hàng CSXH huyện uỷ thác, tổng dư nợ 53 tỷ 569 triệu đồng, cho 1.948 hộ vay phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Hội đã phát động mạnh mẻ phon trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hằng năm, đã có trên 60% hộ hội viên đăng ký phấn đấu trở thành NDSXKDG, trong đó có bình quân 2.200 hộ đạt danh hiệu hộ nông sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, có 15 hộ được công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương.
Hội Nông dân huyện đã vận động hội viên, nông dân chủ động, tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều việc làm cụ thể: đóng góp ngày công, vật chất, hiến đất tu sửa 392 km đường nông thôn, 91,5 km kênh mương nội đồng, 20 cầu cống, tu sửa và xây mới 20 nhà văn hóa ấp, tổng số tiền do cán bộ, hội viên nông dân đóng góp gần 6 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp giám sát việc thực hiện quy hoạch, công tác triển khai các dự án, công trình xây dựng đường, nhà văn hóa ở các xã xây dựng nông thôn mới.
Hằng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã tập trung phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phát động các hoạt động tại các xã điểm được đầu tư xây dựng nông thôn mới và các xã về đích nông thôn mới trong năm; tập trung các nguồn lực về công tác tuyên truyền, vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đều được ưu tiên đầu tư. Đến nay đã có 3/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư cho 2 xã Minh Long và Minh Lập thực hiện vào năm 2019 – 2020.
Các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn. Tích cực huy động các nguồn lực, xây dựng được 9 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng  6 tuyến đường nông dân tự quản “xanh - sạch - đẹp”.
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của Hội Nông dân tỉnh Bình Phước và tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Hội Nông dân huyện Chơn Thành  đã thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Đại hội III, nhiệm kỳ 2012 - 2018 đề ra.
Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển sâu, rộng và được nâng cao về chất lượng, xây dựng được mô hình điểm, có tính hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn huyện. Các hình thức kinh tế tập thể đang dần hình thành và đi vào hoạt động, bước đầu đạt hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân xây dựng nông thôn ngày một đổi mới.
Tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân huyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu Hội Nông dân tỉnh giao, được ngân sách huyện cấp bổ sung, nâng tổng số Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện hiện là  1 tỷ 767 triệu đồng, tăng trên 450 % so với đầu nhiệm kỳ.
Đạt được những kết quả như trên là nhờ sự quyết tâm, cố gắng của Ban Chấp hành Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở, luôn bám sát định hướng chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên, gắn với sự phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cùng cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội và các phong trào do địa phương phát động, thu hút ngày càng nhiều hội viên nông dân tham gia sinh hoạt Hội.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đại Phong - Hội Nông dân Huyện Chơn Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,863
  • Tháng hiện tại53,341
  • Tổng lượt truy cập5,388,448
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây