img1 img1 img1 img1 img1

hội nông dân thị trấn Tân Phú với công tác xây dựng tổ chức Hội nhiệm kỳ 2012 - 2018

Thứ tư - 20/06/2018 09:16
hội nông dân thị trấn Tân Phú với công tác xây dựng tổ chức Hội nhiệm kỳ 2012 - 2018
hội nông dân thị trấn Tân Phú với công tác xây dựng tổ chức Hội nhiệm kỳ 2012 - 2018
Thị trấn Tân Phú là trung tâm kinh tế, chính trị- văn hóa xã hội của huyện Đồng Phú  với dân số: 2.230 hộ, 9222 khẩu, có 01 chợ huyện và 01 chợ ở khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. các hộ ở dọc đường DT 741 và đường trung tâm là các hộ buôn bán nhỏ và các cơ sở kinh doanh. Tuy vậy  nhân dân cũng chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cây trồng chính là cao su, cây điều và cây hồ tiêu.
Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng công tác Hội và phát triển hội viên. Hàng năm Hội Nông dân thị trấn đã tổ chức ký kết thi đua và giao các chỉ tiêu cho các chi hội. Để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao chi hội đã xây dựng và cũng cố các tổ hội hoạt động mạnh và bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: thường xuyên tuyên truyền và Phối hợp với khu phố vận động nông dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật và nghĩa vụ công dân với Nhà nước. Ngoài ra được sự hướng dẫn nhiệt tình của Hội cấp trên, Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và sinh hoạt, mỗi lần tổ chức sinh hoạt là nơi để các hội viên gặp gỡ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân để có đề xuất, kiến nghị với Hội cấp trên và chính quyền địa phương nhằm đem lại lợi ích thiết thực đến hội viên, nông dân. Trong nhiệm kỳ qua Hội phối hợp đã tuyên truyền được 270 cuộc gồm 12.360 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của hội cấp trên trong các buổi sinh hoạt chi hội và tham gia các hoạt động của Hội nông dân thị trấn.
Công tác phát triển hội viên là một trong những nhiệm vụ trong tâm của hội, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được: 105 hôi viên, xin ra khỏi hội, qua đời, chuyển qua Hội người cao tuổi, chuyển đi nơi khác 54 hội viên. Hiện nay tổng số hội viên nông dân TT đến nay có 787 hội viên, so với hộ nông nghiệp đạt 78,7%,
Thành lập tổ hội nghề nghiệp chuyên trồng tiêu, cao su tại Chi hội nông dân ấp Dên dên có 30 thành viên tham gia. xây dựng 01 CLB người cha trách nhiệm, 2 CLB Nông dân với Internet.
 Hiện nay tổng số quỹ chi hội là 160.700 000đ. Chi hội Tân Liên có số quỹ cao nhất là 72.800.000đ; Xây dựng quỹ hổ trợ nông dân: Kết quả đã vận động được 48.531.000đ nâng tổng số quỹ lên là: 65.367.000đ,  đã cho 07 cán bộ, hội viên khó khăn về vốn vay để sản xuất. Ngoài ra Quỹ HTND TW cho vay 10 hộ với số tiên là  300.000.000đ để chăm sóc, cải tạo và  trồng mới cây điều.
Trong nhiệm kỳ công tác kiểm tra về hoạt động các chi hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn. Kết quả trong nhiệm kỳ đã thực  hiện kiểm tra được: 132 cuộc, trong đó kiểm tra công tác hội được 60 cuộc; kiểm tra nguồn vốn ủy thác được : 72 cuộc.
Tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo được: 46 đơn, trong đó hòa giải thành: 28 đơn;  chuyển cấp trên : 18 đơn.
 
TH INTERNET 2017
tập huấn điện thoại thông minh, Internet cho cán bộ, hội viên nông dân
Hằng năm Hội tổ chức cho các chi hội ký kết giao ước thi đua và Hội đã đề nghị khen thưởng: 43 bằng khen và giấy khen từ Ban chấp hành Hội, chi hội, cán bộ, hội viên. Công tác khen thưởng kịp thời đã động viên cán bộ, hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất góp phần xây dựng công tác Hội ngày càng vững mạnh.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được các chi hội triển khai cho hội viên nông dân tham gia đăng ký thi đua đạt 50%, cuối năm họp bình xét số hộ nông dân sản xuất kinh giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước. nhất là hộ đạt các cấp Huyện và cấp tỉnh tăng cao. Năm 2012 đạt cấp tỉnh 29 hộ, cấp huyện 144 hộ, đến năm 2017 đạt cấp TW 02 hộ; cấp tỉnh 49 hộ; cấp huyện 217 hộ. Hằng năm Hội đã phối hợp với Ban xóa đói giảm nghèo thị trấn tiến hành khảo sát hộ nghèo đầu năm, xây dựng kế hoạch giảm nghèo, trong nhiệm kỳ qua công tác giảm nghèo trong hội viên nông dân đạt chỉ tiêu trên giao. Hiện nay toàn thị trấn có  19 hộ nghèo, trong đó có 03 hộ nghèo là hội viên nông dân.
Hội đã phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo chuyển giao tiến bộ khoa học kỷ thuật được 87 lớp 4.547 lượt người tham dự. xây dựng được 5 mô hình về chăm sóc, phòng bệnh trên cây cao su, điều, tiêu. phối hợp tổ chức đào tạo nghề chăm sóc và khai thác mủ cao su được 1 lớp cho 30 học viên, 01 lớp chăm sóc và phòng trị bệnh cho gà, cho 25 học viên, đào tạo kỷ thuật cải tạo và ghép điều cho 20 học viên.
Ngoài công tác Hội đã thành lập 1 tổ tư vấn và hỗ trợ nông dân gồm 5 thành viên, đã tư vấn hổ trợ nông dân.
Tổng vôn ủy thác Hội quản lý đến tháng 5/ 2018 Hội quản lý 4 tổ tiết kiệm và tổng dư nợ là  3.973.657.000đ cho 150 hộ vay,  không có nợ quá hạn.
Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng đô thị văn minh, tổng số tiền nhân dân đóng góp là 4.887.000.000đ làm được 27,075km. Ngoài ra các khu phố vận động nhân dân đóng góp làm sân, tường rào và sữa sang hội trường khu phố, ấp với số tiền là 302.600.000đ.
Để nâng cao nhận thức và tinh thần tự giác, cảnh giác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hội luôn phối hợp Ban điểu hành khu phố, ấp, Công an, thị đội, ban bảo vệ dân phố vận động cán bộ, hội viên nòng cốt tham gia. Hàng năm Hội ký kết với Ban chỉ huy quân sự về công tác dân vận và tham gia các đợt xét tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm. Tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và vận động con em lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao,
Hàng năm, vận động tới hội viên, nông dân trong toàn thị trấn thực hiện cuộc vận động “cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Kết quả trong nhiệm kỳ qua, hằng năm cán bộ, hội viên nông dân đăng ký đạt 100% cuối năm bình xét có 95-96% hộ đạt gia đình nông dân văn hóa.
Trong nhiệm kỳ qua Hội đã triển khai vận động cán bộ, hội viên ủng hộ quỹ xây dựng nhà tình thương được 29.269.000đ.
          Hội đã phối hợp thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Tham gia góp ý xây dựng các kế hoạch, phương án về phát triển kinh tế trên địa bàn thị trấn giai đoạn 2011-2020. Chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân, tham mưu đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy, chính quyền cơ sở kịp thời có biện pháp xử lý những khó khăn, bất cập, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.
KHEN THUONG
khen thưởng tập thể, cá nhân trong Đại hội HND thị trấn nhiệm kỳ 2018 - 2023

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy thị trấn Tân Phú, của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Đồng Phú, Hội Nông dân thị trấn Tân Phú đã có bước phát triển mới về mọi mặt, xứng đáng với vai trò quan trọng là tập hợp, tổ chức vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Hội vững mạnh, tổ chức các phong trào nông dân góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, phát triển nông nghiệp, xây dựng đô thị văn minh.
Có được những thành quả đó trước hết Hội đã thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động xây dựng Hội và phong trào nông dân. Đây là một trong những nội dung trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Nông dân thị trấn lần thứ III đã đề ra, trong những năm qua Hội Nông dân thị trấn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Tân Phú lần thứ IV; Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân Huyện Đồng Phú hướng dẫn các nội dung hoạt động của Hội Nông dân chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú; thường xuyên cập nhật thông tin để cung cấp kịp thời những văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những văn bản của Trung ương Hội, tỉnh Hội, kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để nhân rộng các mô hình trong nông dân, nông thôn. Thông qua việc tham gia các hội thi “Nhà nông đua tài”, “Nông dân với pháp luật”, tìm hiểu pháp luật đất đai, Nông dân với công tác phòng, chống tội phạm,… phối hợp với các cơ quan, ban, ngành để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh, dân số, giảm nghèo, bảo vệ môi trường,… ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả cao.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới, Hội cần quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các quan điểm của Đảng: cách mạng là sự nghiệp của dân do dân và vì dân; động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của dân kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ công dân; hình thức tập hợp phải đa dạng và thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động thiết thực, hiệu quả,… Nhằm xây dựng Hội vững mạnh toàn diện về cả chính trị tư tưởng và tổ chức; thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại bền vững và xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại và đủ bản lĩnh chính trị đóng vai trò làm chủ nông thôn mới.
 Trước hết Hội phải nâng cao vai trò trách nhiệm tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân về vốn, tham gia giám sát và tổ chức dạy nghề cho nông dân; hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, công tác quản lý trong sản xuất kinh doanh, cung ứng vật tư thiết bị và hỗ trợ thông tin phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nông dân.
Đồng thời phải nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội trong xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng và tổ chức giám sát việc thực hiện quy hoạch tại địa phương. Xây dựng củng cố tổ chức Hội nông dân các cấp vững mạnh, để Hội thực sự là trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân, tập trung củng cố xây dựng tổ chức Hội , phát triển và nâng cao số lượng, chất lượng hội viên, đổi mới nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, thu hút được hội viên tham gia. Chăm lo công tác đào tạo bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ Hội; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết của Hội để phát huy kết quả đạt được và kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 

Tác giả bài viết: hội nông dân thị trấn Tân Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay758
  • Tháng hiện tại42,895
  • Tổng lượt truy cập6,232,231
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây