img1 img1 img1 img1 img1

Hội Nông dân phường Phước Bình, thị xã Phước Long sơ kết giữa nhiệm kỳ

Thứ tư - 28/07/2021 22:38
Thực hiện Kế hoạch số 46a-KH/HNDT, ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Phước Long lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phước Bình.
Ông Nguyễn Huy Thắng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Phước Long; Ông Mai Thành Đạt – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường và Ông Lại Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban vận động Quỹ HTND phường Phước Bình
Ông Nguyễn Huy Thắng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Phước Long; Ông Mai Thành Đạt – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường và Ông Lại Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban vận động Quỹ HTND phường Phước Bình
         Chiều ngày 08/6/2021, Hội Nông dân phường Phước Bình, thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Phước Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 và sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Huy Thắng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Phước Long; ông Mai Thành Đạt – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phước Bình; ông Lại Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân phường Phước Bình; các đồng chí UV.BCH Hội Nông dân phường khóa III và các đồng chí chi hội Phó chi Hội Nông dân tham dự.
            Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Phước Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 và kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021 những kết quả nổi bật, những hạn chế, khó khăn để từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cuối nhiệm kỳ 2018-2023, cũng như 6 tháng cuối năm 2021.

            Trong nửa đầu nhiệm kỳ, tuy bị ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19, dịch tả bệnh lợn Châu Phi xong Hội Nông dân phường Phước Bình được sự quan tâm của Hội cấp trên, Đảng ủy phường và sự lỗ lực cố gắng, đoàn kết của các đồng chí trong BCH, Hội đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX Hội Nông dân tỉnh Bình Phước, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III Hội Nông dân thị xã Phước Long và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III Hội Nông dân phường Phước Bình, nhiệm kỳ 2018-2023; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2019-2023; Chương trình hành động số 07-CTr/HNDT ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ tỉnh Hội, Nghị quyết Đảng bộ phường và việc thường xuyên kiểm tra, sâu sát cơ sở. Hội Nông dân phường đã lãnh đạo, trển khai thực hiện đạt được kết quả cao, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đạt từ 70 đến 240% như: Công tác tuyên truyền; công tác xây dựng quỹ Hội; xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ Hội nghề nghiệp; xây dựng mô hình hội viên nông dân bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng mô hình tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; tập huấn khoa học kỹ thuật; nông dân truy cập Internet; xây dựng nhà tình thương...
            Hội tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của các cấp Hội. Năm 2020, 2021 Hội thường xuyên tuyên truyền đại dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt việc cách ly, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; ngoài ra Hội vận động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm ủng hộ các điểm cách ly trên địa bàn số tiền trên 10.000.000 đồng và 27 thùng mì tôm; ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt 3.000.000 đồng. Đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua phát động, hằng năm có 65%/ tổng số hội viên đăng ký, cuối năm bình xét có trên 50%/ tổng số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Để hỗ trợ cho phong trào Hội đẩy mạnh công tác phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân, xây dựng các dự án vay vốn và đẩy mạnh tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân. Qua đó, đã phối hợp tổ chức giải ngân vốn ủy thác thị xã cho 05 dự án: “Nuôi bò sinh sản đảm bảo vệ sinh môi trường”, “Chăm sóc cải tạo vườn điều”, “Trồng mít ứng dụng công nghệ nước tưới tự động nhằm tăng hiệu quả kinh tế”, “Nuôi heo sinh sản nhằm tăng hiệu quả kinh tế đảm bảo vệ sinh môi trường” với số tiền 960 triệu đồng có 21 hộ vay, giải ngân vốn của phường số tiền 150 triệu đồng có 07 hộ vay. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thị xã thực hiện ủy thác cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; hiện nay Hội đang quản lý 02 Tổ TK&VV, với tổng dư nợ gần 4 tỷ đồng có 82 hộ vay. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, Hội đã thành lập và ra mắt 1 chi Hội nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc cao su” có 10 thành viên và 4 tổ Hội nghề nghiệp: “Nuôi bò sinh sản” khu phố 1, có 05 thành viên; “Trồng chăm sóc cao su”, “Trồng chăm sóc điều” khu phố Phước Vĩnh có 10 thành viên; “Trồng điều” khu phố Phước Trung có 05 thành viên.
Về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 Hội Nông dân phường Phước Bình đã triển khai thực hiện đạt từ 60 đến 100% như: phát triển đảng viên; hội viên nòng cốt; xây dựng mô hình tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân; tổ hợp tác, hợp tác xã...
             Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Phước Long ghi nhận và biểu dương những kết quả BCH Hội Nông dân phường Phước Bình đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018-2023. Trong thời gian tới, dự báo tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như:  thời tiết diễn biến ngày càng bất lợi; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là đại dịch bệnh Covid-19; giá các mặt hàng nông sản (điều, tiêu, cao su...), giá sản phẩm chăn nuôi còn nhiều bấp bênh; ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm chậm được khắc phục... Trước tình hình đó, BCH Hội Nông dân phường Phước Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Phước Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 và hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2021 đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể như sau:  (1) Rà soát lại những chỉ tiêu chưa đạt xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện để cuối năm cũng như hết nhiệm kỳ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra; (2) Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như: nhóm zalo, facebook, fanpage..., thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân để kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; (3) Thường xuyên củng cố Ban Chấp hành Hội, các chi, tổ Hội hoạt động hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt 03 Nghị quyết số 04, 05, 06-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2019-2023; (4) Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với việc thực hiện tốt Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư, Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 07/02/2012 của UBND tỉnh Bình PhướcKế hoạch số 177/KH-BCĐ192, ngày 20/5/2021 của Ban Chỉ đạo Đề án 192 tỉnh Bình Phước về thực hiện Đề án “Củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2023. Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào cần gắn với thực hiện các nội dung về chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội; phấn đấu để phong trào có bước phát triển mới về chất, làm xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, đạt trình độ sản xuất tiên tiến trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; làm tốt vai trò là đầu mối liên kết giữa các doanh nghiệp, nhà khoa học với các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để tuyên truyền nhân rộng; vận động nông dân tham gia các hình thức tập trung vườn rẫy để nâng quy mô sản xuất, phát triển nhanh các mô hình trang trại, gia trại, hợp tác xã, xây dựng vùng chuyên canh để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu; vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp các hộ nghèo về kỹ thuật, vốn, vật tư và kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ có hiệu quả đối với các hộ nghèo. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nông dân thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 12/11/2018 của BCH Đảng bộ thị xã Phước Long về công tác quản lý đô thị và vệ sinh môi trường; (5) Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền định hướng phát triển một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ tại địa phương. Đẩy mạnh tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất: đẩy mạnh phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tích cực, chủ động triển khai thực hiện các chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại để hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh, các ngành chức năng để dạy nghề cho nông dân; phối hợp, hỗ trợ nông dân xây dựng các cửa hàng giới thiệu, bán các sản phẩm nông nghiệp: thịt heo, thịt gà, rau xanh, trái cây…; phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và các điều kiện đảm bảo khác, giúp nông dân xây dựng nhãn mác, mã vạch, thương hiệu nông sản... đáp ứng việc truy xuất nguồn gốc nông sản của người tiêu dùng; phối hợp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức sử dụng máy tính, điện thoại thông minh cho cán bộ, hội viên nông dân truy cập, thu thập, lưu trữ có hệ thống các thông tin dữ liệu; tuyên truyền, vận động, tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng; phối hợp hỗ trợ nông dân khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm khơi dậy ý tưởng sáng tạo của nông dân để khai thác tiềm năng, lợi thế và khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; thực hiện tốt phong trào thi đua “Mỗi xã, phường một sản phẩm” và lựa chọn các sản phẩm đặc thù, có chất lượng cao, từng bước hỗ trợ, xây dựng thành sản phẩm chủ lực của địa phương phát triển thành hàng hóa vùng, hàng hóa xuất khẩu; (6) Vận động, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, bền vững, từng bước liên kết, hợp tác theo các nhóm hộ với nhau để sản xuất cùng một loại sản phẩm theo hướng hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống; gắn mô hình sản xuất đồng thời với xây dựng chi, tổ Hội theo nghề nghiệp tạo thuận lợi cho việc sinh hoạt, hoạt động và xây dựng tổ chức Hội; thành lập các Câu lạc bộ, nhóm nông dân theo nghề nghiệp, sở thích và gắn với ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất; (7) Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Tổ chức cho cán bộ, hội viên và nông dân tham gia đóng góp ý kiến vào các hoạt động của Đảng, chính quyền các cấp; thường xuyên bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ, hội viên ưu tú để các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp vào Đảng; tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, xây dựng, phát triển hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; (8) Thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Công an và Ban chỉ huy Quân sự với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện tốt chính sách “hậu phương quân đội”; tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, xây dựng nhà tình nghĩa...; tham gia thực hiện các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm”; thường xuyên củng cố kiện toàn, xây dựng Tổ “Nông dân tự quản” theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn; (9) Rà soát, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.
             Đồng chí Nguyễn Văn Công – UV.BCH Hội Nông dân thị xã khóa III, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phước Bình tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực thị Hội, Thường trực Đảng ủy đối với hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Phước Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt được. Để hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Phước Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023, các chỉ tiêu thi đua được giao và phong trào nông dân phường 6 tháng cuối năm 2021, Ban Chấp hành Hội Nông dân phường tiếp tục cố gắng, nỗ lực, phát huy tinh thần sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, khắc phục những khó khăn hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay898
  • Tháng hiện tại38,525
  • Tổng lượt truy cập6,227,861
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây