img1 img1 img1 img1 img1

Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Thứ tư - 14/10/2020 15:40
Trong niềm vui chung của Nông dân cả nước đang ra sức thi đua lập nhiều thnh tích cho mừng thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước.
Đại biểu chụp hình lưu niệm tại nơi dâng hương khu di tích lịch sử đặc biệt Tà Thiết
Đại biểu chụp hình lưu niệm tại nơi dâng hương khu di tích lịch sử đặc biệt Tà Thiết
Ngày 13/10/2020, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tà Thiết, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Lộc Ninh long trọng tổ chức Chương trình họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020), nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân nói chung và Hội Nông dân Việt Nam từ khi ra đời, trưởng thành và những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới và tuyên dương 32 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất.
Về tham dự chương trình họp mặt và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Chơ – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước, đồng chí Hoàng Nhật Tân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí  lãnh đạo Hội Nông dân huyện nhiều thế hệ qua các thời kỳ, các đồng chí là Thường trực,  Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 16 xã, thị trấn, các đồng chí cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu và 32 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất.
Xuyên suốt 90 năm xây dựng và trường thành, trong những năm tháng chiến tranh chống giặc ngoại xâm, giai cấp nông dân chính là lực lượng nòng cốt của cách mạng, luôn sẵn sàng ủng hộ và đứng lên trong những phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì quyền lợi của người lao động. Tại Hội nghị lần thứ nhất (10/1930), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập Tổng Nông hội Đông Dương với mục đích “Thống nhất hết thảy Tổng Nông Hội Đông Dương để tranh đấu bênh vực quyền lợi hàng ngày của nông dân và để thực hiện cách mạng thổ địa.” Việc thành lập Tổng Nông Hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam, bắt đầu hành trình trưởng thành và lớn mạnh của phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đem lại nhiều thành quả giá trị trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc.
Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những người nông dân cũng có vai trò hết sức quan trọng. Ngày 27/09/1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị tổ chức Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và đoàn kết nông dân lao động, đưa nông thôn nước nhà tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội. Ngày 01/3/1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 42-QĐ/TW về việc đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam.
Đến nay, Hội Nông dân Việt Nam đã trải qua 7 kỳ Đại hội, phương hướng Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) với tinh thần: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”. Đại hội xác định phương hướng chung của nhiệm kỳ 5 năm (2018- 2023) là: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.
Cùng với nông dân cả nước, nông dân Lộc Ninh luôn kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc đã đoàn kết chặt chẽ với các tầng lớp nhân dân viết nên những trang sử vẻ vang của giai cấp nông dân huyện nhà. Hơn 45 năm kể từ sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, với truyền thống đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tập trung thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đã khai hoang, phục hoá hàng ngàn héc ta đất trống, đồi trọc để trồng trọt phát triển chăn nuôi, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, góp hàng triệu ngày công để làm thuỷ lợi, hiến đất, hoa màu, tiền sửa chữa đường xá, trường học, xây dựng cuộc sống mới ở nông thôn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh hội, trong những năm qua Hội Nông dân huyện đã tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, củng cố tổ chức, phát triển hội viên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ hội viên, nông dân, xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội phát động đã góp phần vào sự lớn mạnh của giai cấp nông dân và tổ chức Hội. Những thành tựu mang lại được thể hiện trên các lĩnh vực sau:
 Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân:
            Hội Nông dân các cấp từ huyện đến cơ sở tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, hội viên, nông dân thường xuyên, chất lượng tuyên truyền ngày càng đạt hiệu quả đi vào chiều sâu, kịp thời chuyển tải những chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là những nội dung có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi thiết thực của hội viên, nông dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân được Hội đặc biệt quan tâm, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có đạo, nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, hội viên, nông dân “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, phát huy truyền thống đoàn kết tương trợ giúp nhau cùng phát triển, hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp bằng những cây, con có hiệu quả kinh tế cao đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và thế giới, thay đổi giống mới phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần  giảm nghèo bền vững. Liến kết trong sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, như các phối hợp, hõ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp… Sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông qua công tác tuyên truyền, chất lượng sinh họat Hội ngày càng nâng lên, thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tạo điều kiện thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
           Tổ chức hoạt động của Hội: 
Trong những năm qua có những chuyển biến rõ nét. Chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên, hiện nay số hội viên trong toàn huyên là 13.482 (số liệu đến 6 tháng đầu năm 2020) (tăng 3.389 hội viên so với cuối năm 2015); toàn huyện có 16 xã, thị trấn, 131 chi v 467 tổ Hội. Thực hiện đề án 24 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp, các cấp Hội đã thành lập được 07 chi hội nghề nghiệp và 16 tổ hội nghề nghiệp, Chất lượng hội viên được nâng lên, thể hiện qua việc thường xuyên có 85% số hội viên tham gia vào các hoạt động phong trào hành động cách mạng do Hội phát động. Hàng năm có hàng trăm lượt cán bộ Hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội và công tác vận động nông dân, đội ngũ cán bộ ngày càng được chuẩn hoá theo các qui định của TW và của tỉnh, huyện.
Đặc biệt qua việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiến tiến trong công tác, lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh. Các thế hệ cán bộ Hội các cấp đã không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, nỗ lực đóng góp vào quá trình xây dựng đất nước, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành về nhiều mặt, nhiều đồng chí lãnh đạo Hội đã trở thành các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, lãnh đạo các Ban, ngành ở huyện và xã.
           Song song với công tác xây dựng thực lực tổ chức Hội, các cấp Hội còn chú trọng đến việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, tham gia giữ vững quốc phòng-an ninh tạo điều kiện thuận lợi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, mục tiêu xoá nghèo của huyện. Cụ thể :
- Phong trào nông dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp làm giàu và giảm nghèo bền vững đã được phát động và triển khai thực hiện, một phong trào cách mạng sâu rộng trong thời kỳ đổi mới, cuốn hút hàng ngàn hộ gia đình nông dân tham gia, trở thành động lực quan trọng khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, cơ sở và nội lực của từng gia đình. Bình quân hàng năm có trên 03 ngàn hộ đã đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” các cấp. Chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua ngày càng nâng cao. Đã xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có qui mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm. Phong trào nông dân giúp nhau xóa nghèo được triển khai rộng khắp, từ hướng dẫn cách làm ăn, hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn, các chương trình dự án. Các cấp Hội đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, như phối hợp và hướng dẫn thành lập 13 hợp tác xã nông nghiệp với 174 thành viên, 04 tổ hợp tác với 40 thành viên; phối hợp với các phòng, ban ngành, công ty tổ chức chuyển giao KHKT, hỗ trợ về vốn, vật tư nông nghiệp… đã góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hoá nông nghiệp ở nông thôn trong những năm qua.
- Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới đã được tích cực thực hiện và mang lại hiệu quả to lớn. Các cấp Hội đã xây dựng 19 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn gắn với đoạn đường nông dân tự quản, thu gom rác thải, vỏ chai, bao bì thuốc BVTV và vệ sinh môi trường...  Ngoài ra thực hiện đề án 161 của chính phủ, các cấp Hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động hội viên, nông dân tu sửa, dọn dẹp vệ sinh, làm mới được 156.525m đường (trong đó bê tông hóa được 112.924m), 10.540m kênh mương, 40 cầu, cống, đường điện thắp sáng đường biên được 1.400m, vật chất ngày công lao động quy ra tiền là hơn 30 tỷ 350 triệu đồng (trong đó, hội viên, nông dân đóng góp 8.746.663.000 đồng). Góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, thúc đẩy kinh tế-xã hội nông thôn phát triển.
Các cấp Hội đã vận động hội viên giúp đỡ người nghèo khó trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương tặng cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, từng bước xoá nhà tranh tre, nhà tạm, giúp người nghèo nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có một mái ấm đoàng hoàng hơn để an tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo của huyện. Trong những năm qua các cấp Hội đã vận động các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và hội viên nông dân trong và ngoài huyện đóng góp xây tặng 13 căn nhà tình thương với tổng số tiền là 655.000.000đồng.
Với những kết quả đạt được từ năm 2015 đến nay cán bộ, hội viên nông dân trong huyện đã được các cấp khen thưởng: 01 danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ tặng 03 Bằng khen; 01 cờ thi đua của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và 15 bằng khen; Chủ tịch UBND tinh tặng 72 Bằng khen cho cán bộ, nông dân SXKDG cấp tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tặng 47 bằng khen, UBND huyện tặng 70 Giấy khen.
Những thành quả nổi bật của Hội Nông dân Việt Nam nói chung và Hội Nông dân huyện Lộc Ninh nói riêng trong 90 mươi năm qua đã góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, tô thắm truyền thống vẻ vang của Đảng, của giai cấp nông dân Việt nam và Hội nông dân Việt Nam. Tổ chức Hội thật sự xứng đáng với vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Là người đại diện cho lợi ích hợp pháp và chính đáng của nông dân, là thành viên tích cực của UBMTTQVN, là nhân tố quan trọng để củng cố, tăng cường khối liên minh công - nông - trí thức - nền tảng chính trị của chế độ ta, là nguồn sức mạnh nội lực động viên nông dân phấn đấu đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, cùng toàn dân quyết tâm ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh lần thứ XI, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết của Hội cấp trên.
 

Tác giả bài viết: Viết Dần

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay6,943
  • Tháng hiện tại77,194
  • Tổng lượt truy cập4,916,399
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây